top of page
mom_4.png
הסיפור_שלי_שרית_הולנדר.png

ב-2010 התחלתי כתחביב לעצב אלבומים, וב-2015 הקמתי את  לגעת בתמונות . 
מאז, זכיתי לעצב לכם למעלה מ-1000 אלבומים לכל סוגי האירועים.
למרות הזמן הרב, המטרה שלי נשארה אותו הדבר, לינצור עבורכם אלבומים מרגשים בהתאמה אישית כך שסוף סוף תוכלו לגעת בתמונות.

אלבומים